Házirend

;

HÁZIREND

1. A tábor vezetője és a csoportok vezetői felelősek a táborozók biztonságáért, magatartásáért, tevékenységéért, a házirend betartásáért. 

2. A szálláshelyek legkorábban az érkezés napján 14,00 órától állnak rendelkezésre. 

3. Elutazás napján legkésőbb 10,00 óráig a szobákat el kell hagyni. Ha ennél tovább kívánnak maradni, kérjük, előre jelezzék. Amennyiben nincs érkező vendég, akkor tovább is rendelkezésükre áll a tábor.

4. A vendégek, csoportok a táborba a ténylegesen befizetett létszámon felül más személyt nem fogadhatnak be. 

5. Szülők a gyermekeket a tábor vezetőjével vagy a gyermekeket felügyelő pedagógussal egyeztetve, az ő engedélyükkel látogathatják meg. Más idegen a tábor területén csak a gondnok engedélyével tartózkodhat. 

6. Megérkezéskor a vendégkönyvet és a csoportnyilvántartást ki kell tölteni, személyi irataikat be kell mutatni

7. A faházakat, apartmanokat a tábor vezetője, akadályoztatása esetén a gondnok adja át írásban a vendégeknek vagy csoportvezetőknek és ugyanígy veszi vissza a turnus végén. 

8. A táborban napi háromszori étkezés biztosított. Szálláshely, táborozás az étkezés megrendelésével együtt vagy étkeztetés megrendelése nélkül lehetséges. Csoportoknak főzésre, mosogatásra nincs lehetőség. 

Étkezési rend: Reggeli: 8,00., Ebéd: 12,00., Vacsora: 18,00. 

Edényeket az ebédlőből kivinni tilos! 

9. A táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul szóljon a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy a tábor vezetőjének, vagy gondnokának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel. A tábor vezetője vagy gondnoka a rendkívüli eseményekről, balesetről jegyzőkönyvet készít. 

10. Semmi olyan dolog nem hozható a tábor területére, amely mások testi vagy lelki épségét veszélyeztetik. Ilyenek például a szervezetre káros anyagok, kábítószernek minősülő anyagok, közbiztonságot veszélyeztető (szúró, vágó, robbanó eszközök stb.) 

11. Mindenki köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat! 

12. Dohányozni a tábor teljes területén tilos! 

13. Tüzet gyújtani tűzgyújtási tilalom alatt szigorúan tilos! 

Tüzet gyújtani csak a kijelölt helyen szabad. Tűzgyújtást követően a csoportok vezetője köteles a tűz biztonságos és megnyugtató kezeléséről, azt követően az eloltásáról gondoskodni. 

14. Nyílt láng használata a tábor egész területén tilos (kivétel a tűzrakóhely)! 

15. Tűz esetén a „Tűzriadó terv” előírásait be kell tartani. A közlekedési utakat folyamatosan szabadon kell hagyni, az utakat és a kaput eltorlaszolni nem szabad. Ennek betartatása a tábor vezetője feladata.

16. A faházakban elektromos eszközt működtetni csak felnőtt engedélyével és ellenőrzésével lehet. 17. A balesetek megelőzése érdekében minden eszközt, felszerelést, berendezési tárgyat rendeltetésének megfelelően kell használni! 

18. A raktárakba, hulladék- és egyéb anyagokat tároló helyiségekbe, területekre, villamos áram elosztó helyiségekbe tilos a belépés. 

19. A táborozók a szabadtéri játékokat és sportpályát fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve, felnőtt felügyelettel használhatják. 

20. A patak medrébe bemenni tilos! 

21. A tábor területére alkoholt bevinni, illetve fogyasztani tilos (kivéve az engedélyezett felnőtt rendezvények)! 

22. A tábor területét a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett hagyhatják el. 

23. A táborban hangosan zenét hallgatni, televíziót nagy hangerővel üzemeltetni nem szabad! 

24. Este 22,00 órától reggel 7,00 óráig hangoskodni, mások nyugalmát zavarni tilos! 

25. Szobák felszerelési tárgyait az épületből kivinni nem szabad. 

26. A szemetet a hulladékgyűjtőben kell elhelyezni. 

27. A rend és tisztaság megőrzése minden táborban tartózkodó kötelessége. 

28. Az épületek elhagyásakor az ablakokat zárva kell tartani, a bejárati ajtókat kulcsra zárva, a villanyt le kell kapcsolni, a vízcsapot el kell zárni! 

29. A tábor területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget az Önkormányzat nem vállal.

30. Az okozott kár megtérítése az Üdülési Szabályzat alapján történik! 

31. Amennyiben a Házirendben nem szabályozott probléma merül fel, a hatályos jogszabályokat kell követni. 

32. A táborozók, pedagógusok elsősorban a tábor vezetőjéhez (akadályoztatása esetén gondnokához) fordulhatnak kéréseikkel, kérdéseikkel, panasszal. 

Kellemes kikapcsolódást, időtöltést kívánunk!